051 476 078, Robert info@hisa-znanja.eu

Ko gre za vsakdanje življenje (osebno, družina, prijatelji, služba, šola.,..), vodenje (v podjetju, doma ali družbi), svetovanje ali pa coaching, se postavlja vprašanje;

  • ali dati ribo in tako zadostiti trenutno potrebo s podano rešitvijo,
  • ali dati trnek in tako usposobiti, kar pomeni na začetku več porabljenega časa in energije, dolgoročno pa to pomeni neodvisnost.

To je zelo pomembno vprašanje, ki vpliva na vse segmente življenja posameznika, organizacij in celotne okolice. Od izbranega pristopa načina dela s posameznikom (ali skupino) je odvisno ali bo le-ta postal:

  • samostojen, samozavesten, zadovoljen, koristen za vso svojo okolico in  uspešen,
  • ali pa bo nesamozavesten, nesamostojen, boječ, neuspešen in  nezadovoljen tako s sabo kot z okolico.

Samo oseba z lastnostmi iz prve alineje lahko živi polno in zadovoljno življenje, ki navdušuje tudi druge ter pomaga pri razvoju, napredovanju in uspehu družine, podjetja in celotne družbe.

Še posebej pomembno in odločilno za uspeh, je to vprašanje v podjetjih oziroma vseh organizacijah. Vsako podjetje ali organizacija, ne glede na velikost, je sistem, ki potrebuje različna znanja in opravljeno delo, da bi zadovoljilo potrebe in pričakovanja svojih strank. To delo opravljajo ljudje; zaposleni, pogodbeniki ali zunanji sodelavci.

Naloge v podjetju morajo biti zelo natančno opisane, razdeljene in seveda tako tudi opravljene. Ko morajo naloge posameznika opravljati drugi ali celo nadrejeni, je v podjetju znak za alarm. Kdo in kako opravlja naloge pri vas? Kakšni ljudje opravljajo naloge v vašem podjetju?

Kako je z ribami in trnki v vašem podjetju? Dajete sodelavcem ribe in imate vi zato vedno več dela? Ali ste jih naučili loviti, kar je sicer takrat pomenilo več vašega časa in energije, danes pa lahko opravljate samo svoje delo ter se ukvarjate s pomembnimi (strateškimi) vprašanji za prihodnost?

Veliko vodij (lastnikov, direktorjev,..) o načinu dela s sodelavci ne razmišlja. Zaradi obilice trenutnega dela, časovne stiske, izpolnjevanja tekočih obveznosti itn. Zato tega področja ne obvlada in prav tu je pomoč zunanjih strokovnjakov zelo dobrodošla, da bi vodje v prihodnje zares lahko opravljali svoje naloge in tako skrbeli za prihodnost in uspešnost podjetjij, kot tudi vsakega posameznika.

Povsem enako velja tudi za delo svetovalca ali delo coacha. Lahko vam da ribe ali pa vas nauči loviti.

Osnovni princip dela dobrega svetovalca temelji na usposabljanju (trnek). Včasih, vsaj na začetku sodelovanja, je zaradi nujnosti poslovanja ali trenutne situacije potrebno tudi nekaj takojšnjih rešitev (ribe). Ko gre za področje kjer se podjetju ne splača vzdrževati posebnih znanj, dobite s strani svetovalca konkretno rešitev (ribo). Ker pa riba učinkuje le kratkoročno in lahko tudi uspava ali celo povzroča odvisnost, vas dober svetovalec tudi v takšnih primerih usposobi, da boste sami znali vzdrževati novo stanje.

Svetovalec je samo pomočnik stranke (naročnika) in mora biti njegov cilj spodbujati in usposobiti stranko, da bo v prihodnje sama lahko nalogo opravila stoodstotno in prevzela polno odgovornost. Svetovalec s svojim znanjem in izkušnjami popelje stranko v nov način razmišljanja, kjer se počuti varno. Popelje jo onkraj ograd in spremlja njene korake.

Seveda svetovalec pomaga stranki najprej izkoristiti vse obstoječe spretnosti, znanja in zmožnosti. Šele ko so te izkoriščene, spodbuja stranko, da pridobiva nove veščine. Pridobivanje novih veščin ni naloga svetovalca, ampak mora to stranka opraviti sama, svetovalec pa jo samo spodbuja.

Nadgradnja dela svetovalca, pa je delo coacha. Ko govorimo o “čistem” coachingu, coach s svojim načinom dela stranki daje samo trnek, brez rib. Coach verjame, da stranka že ima vsa znanja v sebi in jih je potrebno samo poiskati ali prebuditi v njej. Ravno zaradi takšnega pristopa je coaching tako učinkovit in daje pozitivne rezultate tako za podjetje kot posameznika osebno.

Torej, dajete svojim otrokom, prijateljem ali sodelavcem ribe ali trnek?