051 476 078, Robert info@hisa-znanja.eu

V kolikor bi želeli iskati splošen načrt ali recept za uspeh, bi na kratko lahko navedli nekaj dejavnosti, ki pripeljejo do uspeha:

  • – zniževanje stroškov (nabava, optimizacija, debirokratizacija,      odpuščanje)
  • – povečanje prodaje,
  • – bolj učinkovito trženje (več) ,
  • – večja dodana vrednost izdelka ali storitve,
  • – pridobiti nove stranke, več prodati obstoječim strankam,
  • – ustvarjanje inovacij, nove ideje,
  • – učinkovitejši delovni procesi.

 

Ko vodstva podjetij poskušajo potrebne spremembe uvesti v poslovanje podjetja, nemalokrat naletijo na oviro. Ljudi, sodelavce. Zakaj? Ker se ponovno nihče ni z njimi o spremembah pogovarjal, jim razložil, morda celo vprašal za kakšen nasvet, predlog, izkušnjo iz prakse.

Vodstva v zaprtih pisarnah dolgo snujejo nove strategije, jih predelujejo, analizirajo, spravijo na papir, razpošljejo po enotah, in to je največkrat vse. Na žalost se zgodba ponavlja tudi v malih podjetjih, kjer bi z enim sestankom ali pogovorom lahko dosegli vse zaposlene in jih vključili že v načrtovanje.

Zopet pridemo do trditve, da so podjetje ljudje.

Nove strategije, načrti in recepti, vse to je super. Postavi pa se vprašanje kdo in v kakšnih pogojih bo pri tem sodeloval, pomagal, se zavzemal za spremembe. To naj bi bili zaposlenimi podjetja, prav vsi. Ampak kdaj? Kako mora vodstvo ravnati z njimi, da bi bili pripravljeni polno sodelovati?

Praksa in izkušnje kažejo, da je na tem področju potrebno postoriti še zelo veliko, kar pomeni da je še dovolj prostora za uspeh in napredek. Za podjetja, ki so pripravljena na spremembe, delo in učenje, je to vsekakor razveseljiva novica.

Zanimivo vprašanje; ali je bolje imeti najboljšo idejo, ali najboljši tim ljudi? Odgovor je tim. Če imate najboljšo idejo in nimate tima ljudi, ki bi to idejo tudi uresničili, je ideja brezpredmetna. Če pa imate najboljši tim, pa bo la-te tudi iz povprečnih idej iztisnil najboljše rezultate ali pripeljal do najboljše ideje, ki bo zaradi motiviranosti tudi uresničena.

Naloge podjetnikov

Na kratko si poglejmo še vodstvo podjetij. Njihova naloga je vodenje in doseganje zastavljenih ciljev. Že večkrat smo povedali, da sami tega ne zmorejo in za to potrebujejo ljudi, ekipo. Poleg vodenja imajo še veliko strokovnih in vsakodnevnih opravil, ki vzamejo veliko časa in energije. Redki vodje dajejo prednost res pomembnim nalogam, zato tudi delajo tako veliko in dolgo. Organizacija dela. Bolj gre za razumevanj in zaupanje.

Tukaj bom samo naštel naloge, podrobneje pa bodo opisane v posameznih člankih. Torej naloge podjetnikov so:

1. VODENJE
2. Določanje ciljev
3. Medsebojni odnosi
4. Komunikacija
5. Različni tipi ljudi
6. Motivacija
7. Delegiranje
8. Uvajanje
9. Ocenjevanje
10. Reševanje konfliktov
11. Učenje
12. ODLOČANJE

Zaključek

Ljudje na svojem delovnem mestu preživimo približno eno tretjino svojega časa. V kolikor želimo biti uspešni, samozavestni, zadovoljni s sabo in svojim življenjem in ker potrebujemo za življenje tudi denar, je še kako pomembno kako se pri svojem delu počutimo. Zadovoljstvo in motivacija vplivata na kakovost življenja, s tem pa tudi na kakovost dela, ki ga opravljamo.

Samo zadovoljni zaposleni so lahko pripadni svojemu podjetju, kar ima za posledico uspešno opravljeno delo posameznika. Velik vpliv na uspešnost poslovanja imajo medsebojni odnosi (organizacijska klima, kultura podjetja). Odgovornost za medsebojne odnose v podjetju, ki tako močno vplivajo na počutje in samo poslovanje, je na vodji podjetja. Širina znanja in sposobnosti, ki naj jih ima sodobni vodja, je vzrok za posvečanje toliko pozornosti samemu vodenju v zadnjih nekaj letih. Zato ni vseeno kdo vodi podjetje in zaposlene.

Avtoritativno vodenje, ki je nekdaj veljalo za učinkovito, že nekaj časa ni ustrezen način vodenja, ki bi prinašal uspeh podjetju. Vedno več podjetnikov spoznava, da so dejansko največji kapital podjetja zaposleni – ljudje. Prihodnost tako vodilnim v podjetjih prinaša izziv, kako voditi zaposlene, da bodo od njih dobili želeno obnašanje, da bi podjetje lahko bilo uspešno, ljudje pa zadovoljni in na svoji osebni ravni tudi uspešni.