051 476 078, Robert info@hisa-znanja.eu

Naslednje zelo pomembno, za vodstvo podjetij, ki res želijo uspešno podjetje, pa najbolj pomembno vprašanje se glasi: kaj sploh je podjetje?

Je to poštni predal z imenom podjetja, najbolj moderna stavba, dizajnersko dovršen logotip, najboljša oprema, blagovna znamka? Vse to seveda lahko pripomore k prepoznavnosti in k uspešnosti podjetja, ni pa to odgovor na vprašanje in pot do uspeha.

Odgovor se glasi: podjetje so ljudje. Zaposleni v podjetju z vsemi svojimi prednostmi, slabostmi, znanjem, načinom dela, karakterjem, z medsebojnimi odnosi in tudi družinskimi problemi.

Poznavanje vsega naštetega in delovanje vseh zaposlenih kot celote, je nujno za celovite in učinkovite procese dela, ki dajejo rezultate najprej v odnosih, na koncu pa v denarju, kar je cilj vsakega podjetja in je zato tudi ustanovljeno.

Vsak posameznik se vključi v neko skupnost, organizacijo ali podjetje, da bi dosegel svoje cilje. Naj na tem mestu razjasnimo še eno zelo pogosto dilemo. Vsak posameznik dela izključno za sebe. Tega se morata zavedati tako zaposleni kot delodajalec. Naloga podjetnika (vodje, lastnika, direktorja) pa je, da vsem sodelavcem predstavi delovanje podjetja, vlogo posameznika v podjetju in cilje podjetja.

Najtežje delo vodij pa je uskladitev vseh teh elementov v homogeno celoto, tako, da bo vsak posameznik videl svojo vlogo in pomen svojega prispevka najprej zase, potem pa tudi za podjetje, brez katerega pa posameznik ne more doseči tudi svojih ciljev. Seveda tudi podjetje brez ljudi ne more obstajati.

Primer iz prakse
. Na sestanku vseh zaposlenih v podjetju, ki sem ga vodil, smo razpravljali o tekočih rezultatih podjetja in ciljih za naprej. Ko smo obravnavali dodatne aktivnosti in zadolžitve, ki bi bile potrebne, je eden od sodelavcev, ki je sicer redko naglas izražal svoja mnenja, predstavil svoj pogled. Bistveni del pogovor v navezavi s temo, je potekal nekako takole:

Zaposleni: “….lahko je govoriti kaj vse je potrebno še dodatno delati, mi pa že sedaj delamo za tako majhen denar, cele dneve, itn. Vam je lahko ker mi delamo za vas, da lahko imate ….”

Jaz: “Povsem razumem tvoje mnenje in ga sprejemam, zanima pa me, če podjetje in jaz do tebe izpolnjujemo vse obveznosti in pogoje; redna plača, ustrezni delovni pogoji, možnost odmora, dopusta?

Zaposleni: “Da, toga vi tega ne razumete, ker mi delamo za vas in vi ne veste…

Ko je izbruhal vsa svoja čustva in končal govor, je najprej sledilo malo tišine (zavestno), potem pa sem mu v zelo mirnem tonu dejal:“V kolikor ti delaš za mene in si od tega tako utrujen, nimaš nobenega časa zase, ti predlagam, da ostaneš nekaj mesecev doma, služba pa te bo čakala in boš lahko nadaljeval ko boš želel. Kako se ti zdi moja ponudba?

Po premisleku, pogledih po drugih sodelavcih in v pričakovanju glasnega razpravljanja je bil vidno presenečen. Po molku in premisleku je spoznal, da bo seveda brez dohodka in da le ne dela za druge, ampak samo zase. Seveda vsak posameznik odloča o svojem življenju.

Naloga vodstva

Vodstvo mora vsem udeleženim v podjetju na ustrezen način razložiti, pokazati in izkazovati pomembnost vsakega posameznika za delovanje podjetja. Šele takrat bodo zaposleni razumeli potek poslovanja podjetja in denarni tok do svoje denarnice. Razumeti morajo, da ima vsak posameznik v podjetju svojo vlogo, ki so med sabo različne, vendar je vsak izmed zaposlenih enakovreden in je v prvi vrsti človek, ne pa zaposleni s svojim nazivom.

Predpogoj pa je, da to razumejo vodilni in tako tudi ravnajo v vsakdanjem delu. Tu je vsekakor še veliko rezerve za izboljšave. Podjetje brez ljudi ne obstaja. Kot smo rekli; podjetje so ljudje.

Kot zelo dober primer lahko navedem vrhunske alpiniste. Na najvišje vrhove nikoli ne pride alpinist sam. Potrebuje zelo močno in veliko ekipo sposobnih, pridnih, vdanih ljudi, ki mu pomagajo do vrha. Ob uspehu ti ljudje niso omenjeni ali izpostavljeni javnosti kot del ekipe, je pa naloga vodje, da jim to pokaže in pove.