051 476 078, Robert info@hisa-znanja.eu

Uspešno podjetje, si v prvi vrsti želijo podjetniki sami (lastniki, direktorji, vodje), potem zaposleni, okolica in tudi država. Vsaj tako navzven zatrjuje vsaka od naštetih skupin. Ali je to vedno tudi resnica? Na žalost je odgovor: vsekakor ne vedno. Razlogi za to so zelo različni.

Tukaj bomo govorili o faktorjih znotraj podjetja, ki bi lahko bistveno bolj pripomogli k uspešnejšemu poslovanju podjetja.

Zakaj podjetja v Sloveniji v povprečju niso še bolj uspešna? V kolikor želimo res celovit pogled in realen odgovor, moramo začeti na začetku. Vsak posameznik si mora odgovoriti na nekatera osnovna vprašanja, o katerih bi morali podjetniki razmišljati takoj na začetku ali celo pred ustanovitvijo podjetja.

  • Zakaj imam podjetje, kaj želim od njega?
  • Kaj zame sploh je uspešno podjetje?
  • Kaj zame osebno pomeni uspeh?
  • Kaj uspeh pomeni za vaše sodelavce?
  • Kaj moram(o) storiti, da dosežem(o) zastavljene cilje?

Iskreni in realni odgovori, na vsaj ta vprašanja, so osnova za poslovanje podjetja, predvsem ko govorimo o uspešnem podjetju. Imajo izreden pomen na samo poslovanje podjetja, strategijo razvoja in vodenje, kot najbolj pomembno funkcijo v podjetju.

Zakaj sploh govoriti o uspehu in neuspehu?

V tako velikih prizadevanjih za uspešno poslovanje podjetij ter uspešnost posameznika v podjetju in tudi na osebni ravni, neizogibno prihaja tudi do trenutkov, ko se ljudje počutijo neuspešne. Ko opazujemo okolico in poslušamo posameznike, dobimo občutek, da je več neuspeha kot uspeha.

“Neuspeh” močno vpliva na obnašanje, počutje, samopodobo in delo ljudi v takšnih trenutkih. Kako naj torej neuspešen posameznik izkorišča vse svoje potenciale? In kako potem posluje podjetje? Težava se pojavi najprej pri razumevanju neuspeha, potem pa kako ga obravnavati. Vsak neuspeh je potrebno gledati iz dveh zornih kotov. Vedeti je potrebno kdaj ga uporabiti kot nekaj dobrega iz česar se lahko kaj naučimo, in kdaj ga sploh ne omenjati, da ne bo to naredilo še več škode.

Pri vplivu neuspeha niso nobena izjema podjetniki sami, ki so temu še toliko bolj izpostavljeni, ker so odgovorni za poslovanje in tako tudi rezultate v podjetjih. Zato se mora podjetnik tega najprej zavedati in to upoštevati pri sebi in pri sodelavcih.

Predvsem pa je tu vprašanje kdo je za to odgovoren. Odgovoren v smislu izboljšanja situacije, oziroma spremembe nastale situacije z obstoječimi ljudmi. Nemalo podjetnikov se pritožuje nad ekipo, ki da je nemogoča, nesposobna in vidi rešitev samo v menjavi ljudi. To vsekakor ni pot, ki vodi do uspeha in kaže na vsaj “neustrezno” vodenje. Kaj pravite na rek; “Z vodenjem se vse začne in konča”?

Učinkovito vodenje je vsekakor zelo zahtevna naloga vodij, ki pa v večini nimajo dovolj znanj s področja dela z ljudmi, čeprav naj bi bila glavna naloga vodij vodenje. Sistem izobraževanja o tem ne poučuje niti na fakultetah, ki naj bi imele podjetniške programe. Tudi seminarji in delavnice redko posredujejo ustrezna znanja. Le-ti, ker je večina eno ali dvodnevnih, so tudi prekratki, da bi udeleženci lahko dobili dovolj znanja.

Učinkovita rešitev je tudi pomoč zunanjih strokovnjakov, ki bodo zadevo najprej spoznali skozi razgovor z vodstvom, potem pa z še ostalimi in vodje usposobili, da takšno stanje lahko vzdržujejo naprej.