051 476 078, Robert info@hisa-znanja.eu

Način dela

Kako delamo, da pravijo da smo drugačni?

different8

Drugačni? DA, res je, in to s ponosom!

Med prvim razgovorom ali vsaj na koncu razgovora, velikokrat sogovorniki, rahlo sramežljivo ali bolj po tiho izrazijo svoje mnenje, da delam in razmišljam drugače. “Kako drugače?”, jih malo izzovem. Za napredek, uspeh in dosego ciljev je nujno biti drugačen od povprečja. Ne ozirajte se na druge, če jim s svojim delom ne škodujete ali jih ovirate. Poizkusiti kaj novega, spremenite vsaj kakšno malenkost!

Tudi vi si dovolite biti drugačni in zato uspešni.

V čem smo drugačni

Naše delo poteka pri vas, v vašem podjetju. Zakaj? Samo tako lahko dobimo realen vpogled v delo posameznikov in organizacijo delovanja podjetja in tako ocenimo kje so dejansko ozka grla vašega poslovanja. S prisotnostjo v podjetju spoznamo tudi kulturo vašega podjetja, ki ima velik vpliv na celotno uspešnost podjetja.

Se vam postavlja vprašanje zakaj vse to – tak način dela? Postavimo si vprašanje; kaj sploh je podjetje? Je to samo poštni predal, lep logotip, najnovejša poslovna stavba, najboljši stroji, dobra blagovna znamka? NE.

Podjetje so ljudje; zaposleni v podjetju z vsemi svojimi prednostmi, slabostmi, znanjem, načinom dela, karakterjem, z medsebojnimi odnosi in tudi družinskimi problemi. Poznavanje vsega naštetega in delovanje vseh zaposlenih kot celote, je nujno za celovite in učinkovite procese dela, ki dajejo tudi rezultate v denarju in odnosih.

Potek sodelovanja

Potek sodelovanja v praksi se seveda razlikuje med podjetji zaradi različnih potreb in ravni našega sodelovanja. Tukaj bom opisal najbolj pogost način sodelovanja s podjetji, ki se odločijo za sodelvanje z nami.

1. Uvodni sestanek:
• predstavili nam boste vašo situacijo, želje in pričakovanja,
• postavili dodatna vprašanja,
• skupaj bomo poiskali korenine nastale situacije,
• predlagali vam bomo konkretne rešitve in začetne korake k rešitvi.

2. Potem pričnemo delo v podjetju. Sodelujemo pri vsakdanjem delu, da dobimo sliko dejanskega delovanja in medsebojnega sodelovanja ter same organizacije dela. Že tu se začne tudi usposabljanje ljudi v podjetju, na vsakem delovnem mestu posebej.

3. Pripravimo načrt dela, ki vsebuje konkretne predloge za dogovorjena področja. V kolikor je potrebno pripravimo teme seminarjev, delavnic ali osebnih razgovorov, postopke izvedbe, navodila in terminski plan.

4. Ko gre za večje spremembe sledi zelo pomemben korak; predstavitev sodelovanja, poteka dela ter namena in pomembnosti sprememb za vse v podjetju. Najboljša MOTIVACIJA je vključevanje ljudi.

5. Delo. Delavnice, opazovanje, razgovori, sestanki, ankete. Vse delavnice in ostale aktivnosti so pripravljene individualno glede na vaše potrebe in stanje.

6. Vodstvo podjetja je ves čas obveščano o poteku in napredku. Poteka tudi pregled vmesnih rezultatov.

7. Ves čas so v ospredju ljudje; najprej vsi v vašem podjetju, potem pa vaše stranke.

Naša prisotnost in natančen postopek dela oziroma našega sodelovanja, je seveda odvisna od:
• velikosti podjetja,
• števila ljudi, ki sodelujejo,
• trenutnega stanja in ravni na kateri začnemo sodelovati,
• vaših želja in zahtev,
• predvsem pa od zadanih ciljev.