051 476 078, Robert info@hisa-znanja.eu

Največja ovira do uspeha podjetij je neučinkovito komuniciranje. Tako kažejo svetovne in evropske raziskave.

Po toliko letih izkušenj v podjetništvu, se tudi v Sloveniji razvijajo potrebna znanja, predvsem pa primerna miselnost okolice za učinkovito podjetništvo. Spoznali smo, da na dolgi rok uspejo samo dobre ideje z veliko dela, odrekanj, truda, predvsem pa veliko znanja. Podjetništvo je vedno težji poklic, zato pravijo, da je podjetništvo način življenja in ne samo zaposlitev.

Imamo samo dve roki in eno glavo

Vseh potrebnih opravil ne zmoremo opraviti sami, večino za to tudi nimamo znanja, zato nekatera opravila lahko zaupamo zunanjih sodelavcev ali drugim podjetjem (računovodstvo, finančno svetovanje, marketing, svetovanje s človeškimi viri,..). Splošno velja, da človek sam lahko opravi le omejeno količino dela, skupaj z drugimi pa vse. Takoj ko imamo opravka še z drugimi, pa se pojavi potreba po sodelovanju oziroma sporazumevanju z njimi. Četudi smo samostojni podjetnik in nimamo sodelavcev v podjetju, moramo sodelovati s strankami, ki bodo kupovale naše izdelke ali storitve. V resnici so stranke naši najpomembnejši sodelavci, nekateri jih imenujejo kar naši delodajalci, ker naš zaslužek prihaja od njih, torej je uspešno sodelovanje z njimi nujno.

Kaj ima pri tem komunikacija?

Sporazumevanje oziroma sodelovanje s sodelavci, uradniki, strankami in našo okolico pomeni komuniciranje. In kaj sploh pomeni izraz komuniciranje? Pojem komuniciranje izhaja iz latinske besede communicare in pomeni posvetovati se, razpravljati, vprašati za nasvet.

Govorimo o poslovnem komuniciranju, ki je sredstvo za doseganje ciljev podjetja. Uspešno komuniciranje je tisto, ki doseže zastavljeni cilj. Pri komuniciranju gre za izmenjavo mnenj in posvetovanje z udeleženci o obravnavani zadevi, da bi skupaj lahko prišli do zastavljenega cilja, ki bo zadovoljiv interesom obeh strani.

Pri poslovnem komuniciranju lahko gre za informiranje, kjer gre za pretežno enosmerno sporočanje, mi pa govorimo o sporazumevanju, ki pa je veliko več kot informiranje. Že sama definicija komunikacije govori o posvetovanju, razpravljanju in vprašanjih po nasvetu, kar pomeni sodelovanje z drugimi, da bi lahko pridobili še informacije s strani našega sogovornika in tako širili svoje obzorje, znanje in količino koristnih informacij. Več informacij nam tudi olajša odločanje.

Kako to izvajati v praksi

Ko se uspemo postaviti malo stran od naše vsakdanje vloge in pogledamo komunikacijo malo širše, vidimo, da je vpletena v vsako aktivnost podjetnika na poti do cilja. Vse kar delamo je komuniciranje. Ustanavljanje podjetja, določanje trga in naših ciljev, pogovor s sodelavci in strankami, marketing, prodaja, nabava, oblikovanje, priprava in objava reklam, snovanje izdelkov ali storitev, vse to je komuniciranje. Če želimo vsa potrebna dela opravljati tako dobro, da bomo preživeli na dolgi rok, je nujno razumeti pomen komunikacije.

Zato v vsakdanji praksi, lahko rečemo tudi realnosti, ne potrebujemo nobenega posebnega znanja zapletenih tehnik in naučenih gibov ali trikov. Preprosto si vzemite več časa za svoje sodelavce in stranke, se z njimi pogovarjajte, razpravljajte, jih sprašujte, prosite za mnenja, ideje, nasvete, potem pa pri svojih odločitvah to tudi uporabite in upoštevajte.

V želji učinkovite komunikacije, ki nas bo pripeljala do zastavljenega cilja, so se izoblikovale različne metode oziroma tehnike:

  • brainstorming ali po slovensko možganska nevihta, je skupinska tehnika      za generacijo čim večjega števila novih idej za rešitev določenega      problema,
  • mastermind, je skupinsko iskanje zelo konkretnih rešitev za vse      udeležence srečanja, ki ponavadi traja več dni,
  • coaching je interaktivni proces, v katerem trener z uporabo posebnih      tehnik sproži miselne procese, ki pomagajo posameznikom,  podjetjem,      organizacijam in ustanovam k hitrejšemu in učinkovitejšemu doseganju      boljših rezultatov.

Vse omenjene metode vključujejo kot osnovo za iskanje rešitev problemov ali izzivov učinkovito komunikacijo z zelo jasnim ciljem..

Različne in domače in tuje raziskave s področja vodenje kažejo na to, da je osnovni problem sposobnost učinkovite komunikacije z zaposlenimi, kar pa se seveda potem odraža tudi v odnosu do strank. V raziskavi podjetja Ken Blanchard je kar 41% anketirancev opredelilo kot največjo napako vodij, ravno neučinkovito komuniciranje.


Komunikacija s sodelavci

Od sodelavcev morate dobiti zaupanje v vas in vaše delo. Zaupanje pa lahko pridobite samo z iskrenim zanimanjem za njih in aktivno vključitvijo v delovne procese, da imajo občutek da lahko soodločajo, vsaj v zvezi s svojim delom. Nikakor ne smete pozabiti na pohvalo in vzpodbudo za rezultate pri delu.

Nekaj primerov vprašanj: Kako se počuti na delovnem mestu? Kaj ga veseli? Ali rad opravlja svoje delo? Kaj ga moti? Je zadovoljen z nadrejenim? Ali pozna cilje podjetja? Ali si mogoče želi delati kaj drugega? Ali ima morebitne predloge za izboljšanje vaših izdelkov ali storitev, glede na to da je on strokovnjak in ima neposredne informacije od strank? Ali dobi dovolj povratnih informacij v zvezi s svojim delom? Kaj počne sicer v svojem privatnem življenju? Ima kakšen hobi? Koliko mu pomeni družina? Kakšni so njegovi cilji? Kako je preživel dopust?Kako kaj njegovi otroci in žena?

Svoje sodelavce morate poslušati. Ko jih boste razumeli in poznali, boste vedeli tudi zakaj se obnašajo tako, kdo bo najbolj uspešno opravljal kakšno delo, kaj si sploh želijo, predvsem pa bodo veliko bolj samo-motivirani za delo.

Vi pa morate sodelavcem posredovati čim več informacij o podjetju, poslovanju, vaših načrtih, da zaposleni niso v položaju nevednosti in strahu pred prihodnostjo. Vaša odgovornost je, da vsak sodelavec v podjetju dobro pozna cilje podjetje, da ve kam sploh gremo vsi skupaj in kako naj se obnaša, da pridemo do tja.

Enako morate početi tudi s strankami. Postavite jim čim več vprašanj v zvezi z vašim izdelkom ali storitvijo, njihovim zadovoljstvom, željami, potrebami in predlogi. To lahko storite preko anket, vprašalnikov, vi osebno ali s pomočjo vaših sodelavcev, ki so v neposrednem stiku z vašimi strankami. S strankami komunicirajte čim več, vsekakor pa ne prepogosto in preveč vsiljivo. Komuniciranje naj poteka s pomočjo več komunikacijskih kanalov; v pisni obliki, ustno, preko medijev, preko vaše spletne strani, telefona, prijateljev, znancev.

 

Primer komunikacije skozi humor:

V gozdu se je govorilo, da ima medved Medo seznam živali, ki jih bo pojedel. Pa se prvi opogumi jelen in gre k Medotu.
Jelen: “Medo, je res, da imaš seznam živali, ki jih boš pojedel?”
Medo: “Res je.”
Jelen: “Sem na njem?”
Medo: “Si.”
In naslednji dan najdejo mrtvega jelena.
Pa se opogumi volk in gre k Medotu: “Medo, je res, da imaš seznam živali, ki jih boš pojedel?”
Medo: “Res je.”
Volk: “Sem na njem?”
Medo: “Si.”
In naslednji dan najdejo mrtvega volka.
Tretji dan se opogumi zajček in vpraša: “Medo, je res, da imaš seznam živali, ki jih boš pojedel?”
Medo: “Res je.”
Zajček: “Sem na njem?”
Medo: “Si.”
Zajček: “Me lahko zbrišeš?”
Medo: “Lahko, ni problema.”

Nauk zgodbe: komunikacija je ključ do uspeha.