051 476 078, Robert info@hisa-znanja.eu

Kako vam bomo pomagali

Kaj pravzaprav delamo in kako vam pomagamo zaslužiti več.
Skupaj bomo sestavili celoto za vaš uspeh

Skupaj bomo sestavili celoto za vaš uspeh

HIŠA ZNANJA vam nudi:

 • poslovno svetovanje
 • poslovni in osebni coaching,
 • usposabljanje (delavnice, seminarji, razgovori,..)
 • individualno svetovanje,
 • sodelovanje pri uvedbi sprememb,

in sicer iz naslenjih področij;

 • vodenje, management,
 • poslovni procesi,
 • človeški viri,
 • komunikacija,
 • strateško poslovanje,
 • marketing,
 • prodaja,
 • oranizacija poslovanja in
 • osebna rast,
 • in še nekaj dodatnih oziroma spremljajočih področij.

Ne prodajamo in ne ponujamo teoretičnih modelov in splošnih navodil. V kombinaciji s svetovanjem, vam ponujamo praktične rešitve za vsakdanje uspešno poslovanje podjetja. Z vami delamo do dosega uspeha oziroma zadanih rezultatov.

Razlaga naših storitev:

1. Svetovanje in coaching. Na osnovi našega znanja, izkušenj v praksi in analize vašega podjetja, ali samo določenih delovnih mest ali projektov, bomo po pogovoru z vami pripravili natančne predloge za izboljšano delovanje in tako večji finančni uspeh vašega podjetja. Vsekakor pa na prvo mesto postavimo bistvo podjetja- to so ljudje v vašem podjetju. Poskrbeli bomo, da se bodo počutili potrebne, koristne in zadovoljne ter pripravljene na sodelovanje. Coaching je nadgradnja svetovanja in z njim dosegamo zelo dobre rezultate.

2. Sodelovanje pri delu. Vse predlagane rešitve vam bomo pomagali tudi vpeljati v vsakdanjik vašega poslovanja. Z vami bomo delali na predlaganih postopkih, rešitvah in vpeljavi novosti v praksi, da bo sprememba hitrejša, nadzorovana in finančno upravičena.

3. Razgovori. Poleg razgovorov z vodstvom, opravimo tudi razgovore z ostalimi zaposlenimi. Razgovori potekajo v različnih oblikah; sestanki, delavnice, seminarji ali individualni razgovori, da bi tako dobili celotno sliko dogajanja v vašem podjetju. Sem sodijo tudi nastavki in priprave za načrtovane razgovore kot del celostne obravnave zaposlenih;obdobni, kvartalni, letni razgovori.

4. Ankete, vprašalniki. Da bi izvedeli dejansko mnenje zaposlenih in stanje v podjetju, je včasih poleg razgovorov potrebno (dobro) dobiti mnenje še preko anonimnih vprašalnikov, kjer zaposleni povedo svoje mnenje bolj odkrito, brez občutka pritiska nanj zaradi morebitnih posledic s strani vodstva ali sodelavcev.

5. Delavnice, seminarji. Za vsa področja našega dela pripravimo tudi podrobno izdelane delavnice in seminarje, da tako usposobimo in potem polno vključimo vaše sodelavce v učinkovito delovanje podjetja, ki bo prinašalo nove, boljše rezultate za vsakega posameznika v podjetju.

6. Predstavitve. Vse svoje zahteve, naloge, novosti, cilje in spremembe mora vodstvo “prodati” svojim zaposlenim, da bi jih le-ti sprejeli za svoje. V kolikor jim niso predstavljene na ustrezen način, ne bodo želeli polno sodelovati in prispevati vsega svojega znanja in izkušenj. Zato bomo mi, po dogovoru z vodstvom, v proces sprememb z ustrezno predstavitvijo zainteresirali in vključili zaposlene.

7. Ureditev odnosov. V veliko podjetjih pride v procesu dela do nesporazumov in napak, ki pripeljejo do slabih medsebojnih odnosov, kar pa zelo negativno vpliva na rezultate podjetja. Najbolj nevarno so tisti nesoglasja za katere sploh ne veste da obstajajo in kaj lahko se zgodi, da prerastejo v pravi spor. Zunanji sodelavci/strokovnjaki so zelo dobrodošel, v nekaterih primerih celo nujen partner, za prepoznavo dejanskega stanja v podjetju in ponovno vzpostavitev sodelovanje. Zunanji strokovnjak je v takšnih primerih blazina v nastali situaciji, ki si hitreje in lažje pridobi zaupanje zaposlenih.

8. Pomoč pri pripravi ali ureditvi dokumentacije: teksti, prodajna pisma, dopisi,….

9. Dodatne storitve.

V osnovi je naše delo razdeljeno na poslovno in osebno področje svetovanja.