051 476 078, Robert info@hisa-znanja.eu

Kaj svetovanje je in kaj ni

Kakšna je naloga in vloga svetovalca v podjetju.

kaj je svetovanje

Zaradi kratke tradicije uporabe svetovalne dejavnosti, imajo nekateri še vedno predsodke pred sodelovanjem s svetovalci. Javnost in sami zaposleni, predvsem pa vodje sami, spoznavajo, da je vodenje podjetja zelo zahteven in naporen poklic, ki od vodje zahteva vedno več znanja in časa. Sami najbolje veste, kaj vse je potrebno opraviti in koliko ur ste v službi. Zato v vsakem podjetju svetovalci postajajo vedno bolj nepogrešljiv sestavni del poslovanja uspešnih podjetij in organizacij.

Da, pri vsaki storitveni dejavnosti, kamor sodi tudi svetovanje, obstaja tveganje glede kvalitete izvedbe, ki pa smo ga mi prevzeli nase s 100% garancijo z vračilom denarja.

Vsebinski pomen svetovanja

Svetovati pomeni (Slovar slovenskega knjižnega jezika):
1. izražati svoje mnenje o tem, kako naj kdo, zlasti v neprijetnem, neugodnem položaju, ravna, dela;
2. dajati nasvete, strokovna mnenja.

Iz definicij in tudi iz prakse izhaja, da je svetovanje posredovanje informacij, ki bodo naročniku svetovanja koristile pri njegovih odločitvah. Svetovalec pomaga podjetju najprej opredeliti problem, ga analizirati, predlaga rešitve in pri uvajanju le-teh tudi sodelovati.

Kaj torej dela svetovalec?

Svetovalec načeloma ne bo in ne more prevzeti odločanja namesto naročnika. V praksi veliko svetovalcev, na zahtevo naročnika, sodeluje pri uvajanju predlaganih rešitev. Tako svetovalec tudi prevzame odgovornost za svoje delo in hkrati lahko nadzoruje, da so predlagane rešitve izvedeno kvalitetno. Končne odločitve pa so domena managementa naročnika.

Da bi svetovanje imelo pozitiven učinek na poslovanje podjetja in konkretne rezultate, mora biti odnos med svetovalcem in naročnikom (svetovancem) partnerski. Uspešnost svetovalne naloge je v veliki meri odvisna od odnosov med svetovalcem in naročnikom ter osebjem na obeh straneh.

Svetovanje temelji na zaupanju. Tega se močno zavedamo, zato z vsemi strankami gradimo trajen odnos, ki lahko da prave rezultate. Vse to skupaj, pa za nas pomeni nam najbolj pomembno; vaše zadovoljstvo.

Koristi svetovanja

Naročnik najame svetovalca zato, da bi predlagane rešitve ustvarjalnih sprememb, podjetju prinesle dodano vrednost. Kakovostno je tisto svetovanje, ki dosega ali celo presega pričakovane koristi naročnika.

Polno korist lahko naročnik dobi samo z aktivnim sodelovanjem. Informacije, znanje in spretnosti za bolj učinkovito delo lahko pridobijo skozi postavljanje vprašanj in zavzetost za spremembe, ki pa hkrati pomenijo motnjo v sedanjem načinu poslovanja. Zato je tako pomembna priprava in izbira ljudi za sodelovanje.

Kako poteka naše sodelovanja, pa lahko preberete v meniju NAČIN DELA.